Kortbetalning – Smidigt och säkert

Betala med Visa, Amex, MasterCard, Maestro, Discover och många andra kredit- och betalkort. Varorna skickas direkt efter betalning och ingen extra avgift tas ut.

Äganderätt

Alla varor förblir Monserratwears egendom till dess fulla betalning kommit bolaget tillhanda.
Monserratwear förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

Force Majeure

Vid händelse av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof eller liknande händelse, kommer Monserratwear att kunna tillämpa sig av force majeure. Detta betyder att detta avtal inte behöver uppfyllas fullt ut. Om detta inträffar kommer vi att försöka underrätta kunden om detta. Vid eventuell tvist följer vi naturligtvis Allmänna Reklamationsnämndens beslut.